Innehåll i numerologisk analys

Din numerologiska analys anpassas helt efter ditt namn och dina födelsedata, varför innehållet kommer att spegla just din person.

Vanligtvis innehåller din personliga numerologiska analys cirka 130 sidor, men det kan såklart variera lite beroende på vad just ditt svar blir.

Observera att analysen är skriven på engelska och levereras som en PDF 

Analysens olika delar ser ut så här

Den första delen om cirka 30-35 sidor är din grundläggande numerologiska analys. Där finner du de olika talen i ditt liv, vilka tas upp och förklaras mer på djupet. Du får veta mer om talen och vilken påverkan de har för just dig.

 

Därefter följer ca 10 sidor med dina personliga, Personal Years,  år de kommande tio åren. Ditt personliga årstal är en stark indikation på trenderna och de omständigheter som du kommer att uppleva under det året.

Därpå följer ca 55 sidor med dina personliga månader, Personal Months, de kommande tio åren. Ditt personliga månadstal i kombination med ditt årstal säger en hel del om hur varje månad kommer att utveckla sig.

Analysen avslutas med ca 40 sidor som tar upp dag för dag, Personal Days, dina kommande två år på ett mer direkt sätt. Du får veta lite om vilka händelser du kan förvänta dig under varje dag.