Kakor, policys och villkor

Hoppa direkt till cookiesintegritetspolicyköpvillkor

Om Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies och ändamålet med användningen. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att cookies används.

1. Vad är Cookies och hur används de?

Numerologi.se använder cookies för att mäta trafiken på webbplatsen och för statistik.

Det normala är att cookies sparas automatiskt i din webbläsare. Det är möjligt för dig att göra inställningar på din dator om du vill tillfrågas varje gång webbplatsen vill spara en cookie eller om du vill att inga cookies ska sparas.

2. Så här fungerar det

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator. Denna data skickas från en webbplats till din webbläsare och sparas där, på din hårddisk, så att webbplatsen kan känna igen din dator. Alla webbplatser kan skicka cookies till din webbläsare om dina inställningar i webbläsaren tillåter det. För att denna information inte ska missbrukas kan webbplatser bara läsa information från cookies sparade av dem själva och inte några cookies sparade av andra webbplatser. Informationen som samlas in är anonym och innehåller inga personliga uppgifter.

3. Permanenta och temporära cookies

Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (s.k. sessionscookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din dator under en längre period. Sessionscookies är temporärt placerade på din dator när du besöker en webbplats, men försvinner när du stänger ner sidan vilket innebär att de inte sparas permanent på din dator. De flesta företag använder cookies på sina webbplatser för att förbättra användbarheten. Cookies kan inte skada dina filer eller öka risken för virus på din dator.

4. Vilka cookies använder vi?

Numerologi.se använder både permanenta och temporära cookies. Vi använder även tredjepartstjänster som i sin tur sätter egna cookies.

Det vi på Numerologi.se samlar in är besöksstatistik. För att göra detta så har vi valt ut Google Analytics, vilket är ett webbanalysverktyg som är utvecklat av Google Inc.

Google använder avancerat teknik för att kunna ge en sådan bra webbanalys som möjligt. Detta innebär att den information som skapas genom ert användande av vår sajt skickas till och förvaltas av Google.

Mer information om cookies på PTS webbplats.

Integritetspolicy

1. Vårt åtagande och ansvar

Numerologi.se prioriterar högt att skydda och respektera den personliga integriteten för alla individer vars personuppgifter vi behandlar som en del i vårt tillhandahållande av våra digitala produkter och tjänster. Nedan beskrivs vilka personuppgifter vi behandlar och för vilka ändamål, och även de val som du har.

Denna Integritetspolicy beskriver den personuppgiftsbehandling för vilken Numerologi.se är personuppgiftsansvarig. Våra webbsidor och tjänster kan från tid till annan innehålla länkar till tredje parters webbsidor eller tjänster som inte kontrolleras av oss. Om du besöker sådana webbsidor eller använder sådana tjänster, notera att denna Integritetspolicy inte gäller för sådana tredje parters personuppgiftsbehandling, varför vi uppmanar dig att noggrant granska hur sådana tredje parter behandlar personuppgifter innan du använder deras webbsidor eller tjänster. Om du inte förstår alla aspekter av denna Integritetspolicy, är du välkommen att kontakta oss.

2. När behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter som du har lämnat över till oss i samband med beställning och när du besöker våra webbsidor.

3. Vilken typ av personuppgifter samlar vi in?

Vid beställning registreras namn, födelsedata, telefonnummer, e-postadress, IP-nummer samt identifieringsdata för enheter som du använder för att få tillgång till och använda våra webbsidor och tjänster som till exempel cookies.

Vid besök på sajten samlas uppgifter för besöksstatistik in via Google Analytics.

Läs mer om hur vi använder cookies och vilka val du har i vår Cookiepolicy.

4. Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att tillhanda dig våra tjänster, för att fullgöra relevanta avtal med dig och för att i övrigt administrera vår affärsrelation med dig.

Personuppgifter delas inte med tredje part. Personuppgifter kan emellertid komma att lämnas ut för det fall det föreskrivs i lag eller förordning.

5. Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande gentemot dig, det vill säga tillhandahålla dig produkten eller tjänsten, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer m.m. Vissa personuppgifter behöver vi ha kvar för att fullgöra de krav som är ställda på oss genom lag eller förordning. Har du samtyckt till att dina personuppgifter ska få ligga kvar en längre tid behåller vi dina personuppgifter till dess du önskar att personuppgifterna tas bort.

6. Hur kan jag uppdatera eller radera mina personuppgifter?

Genom att beställa och använda av våra tjänster samtycker du till den personuppgiftsbehandling som beskrivs i denna Integritetspolicy.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Vi kommer rätta och uppdatera dina personuppgifter på din begäran eller om vi själva blir medvetna om att vissa personuppgifter inte längre är korrekta. Om du vill rätta eller uppdatera vissa personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

För att kunna kontrollera att vi behandlar uppdaterade och korrekta personuppgifter har du rätt att få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig. För sådan begäran ber vi dig kontakta oss.

Om du väljer att återkalla ditt samtycke till fortsatt behandling såsom den beskrivs i denna Integritetspolicy, kan vi bli förhindrade att tillhandahålla dig våra tjänster.

Dessutom kan vi komma att fortsätta behandla dina personuppgifter för legitima syften, såsom för att fullgöra ett avtal med dig, för att skydda våra intressen i samband med tvist eller för att fullgöra legala skyldigheter.

7. Så här kontaktar du oss med frågor

Om du har några frågor eller funderingar kring denna Integritetspolicy eller om du skulle vilja framföra ett klagomål, vänligen kontakta oss.

Köpvillkor

1. Allmänt

Dessa köpvillkor gäller för de produkter som köps av kunden via Numerologi.se

För att kunna göra ett köp via vår webbplats måste du acceptera Köpvillkoren. Genom att acceptera Köpvillkoren förbinder du dig att följa Köpvillkoren i sin helhet.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra Köpvillkoren, utan att meddela dig i förväg. Den version av Köpvillkoren som du godkänner vid din beställning gäller för ditt köp.

Om du har några frågor om Köpvillkoren, vänligen kontakta oss.

2. Beställning

Beställningar görs direkt på vår webbplats, Numerologi.se.

När en beställning är mottagen av oss bekräftas den genom ett meddelande med information om din order. Kontrollera alltid din orderbekräftelse så att den stämmer.

3. Priser och avgifter

Priset på webbplatsen är det pris som gäller vid leveranstidpunkten inklusive mervärdesskatt. Gällande momssats är 25 procent. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och produktsortiment utan föregående avisering.

4. Betalningsvillkor

Då det handlar om en personligt utformad, digital produkt sker betalning före leverans.

5. Returer & återköp

Då det handlar om en personligt utformad, digital produkt finns inte möjlighet till retur efter att leverans skett.

Ångras köpet före leverans återbetalas hela köpsumman på det sätt det inbetalats.

6. Felaktiga leveranser

Leveransen ska kontrolleras efter mottagandet. Om leveransen i något avseende är felaktig, ska anmälan göras inom sju arbetsdagar från leveransdagen genom att kontakta oss.

Appearance
Layout
Element Style
Accent Color