Vad är numerologi

Numerologi är symboliken i siffrorna. Det används för att avgöra ens personlighet, styrkor och talanger, hinder, inre behov, känslomässiga reaktioner och sätt att handskas med andra.

Oavsett om man använder numerologi till att granska sitt liv, dra fördel av outforskade möjligheter, bekräfta dina talanger eller helt enkelt vad du ska göra härnäst – numerologin kan vara ett verktyg som hjälper dig att förstå dig själv och människor i din omgivning bättre.

Numerologin ger dig hela bilden, avslöjandes alla de olika delarna av din personlighet och hur de passats ihop för att skapa den person du är. Med den kompletta bilden kan du göra det mesta av dina styrkor och tillgångar.

Lite historia

Numerologins rötter kan spåras ca 10,000 år tillbaka till Egypten och Babylonien. Pythagoras, som utvecklat många av de grundläggande satser som utgör grunden för den moderna matematiken, är den som anses startat numerologins utveckling i västvärlden. Redan då, ca 500-talet f.Kr. i Grekland, la han fram principen:
”Varje grundläggande begrepp motsvaras av ett tal som är dess egentliga väsen”.

Vid 1900-talets början inleddes den moderna fasen av numerologi genom en amerikan vid namn L Dow Baillet tillsammans med flera samtida tänkare och vetenskapsmän.

Nu, på 2000-talet, har man sett ett märkbart ökat intresse för numerologi. Troligen beror detta på ökad forskning och publicitet kring ämnet.

Hur fungerar numerologi?

Allt i universum vibrerar med sin egen speciella frekvens. Genom att hitta de vibrationerna kan man skapa en uppfattning om dess kvaliteter och energier som är associerade med objektet.

Genom att tillämpa principerna om numerologi – och med endast ett namn och födelsedatum som data – kan man avgöra en persons huvudsakliga frekvenser. En numerologisk analys av den beräknade frekvensen ger viktig information om personlighet och karaktär.